Search ConnexionsConnexions Library

Articles, Books, Documents, Periodicals, Audio-Visual


Title Index

Author Index

Subject Index

Chronological Index

Spotlight: Most Popular

Format Index

Dewey Index

Library of Congress Index

Español

Français

Deutsch

Connexipedia

Connexipedia Subject Index

Groups & Websites

Alphabetical Index

Subject Index

Progressive Media

SOURCES: Media Spokespeople

Top Pages

Popular Subject Index Pages

Donate

paypal

Connexions Információ Megosztási Szolgáltató

Connexions (teljes nevÉn Connexions Információ Megosztási Szolgáltató) egy központi internetes könyvtár És archÍvum a kanadai, társadalmi változásokÉrt küzdo mozgalmak számára. A non-profit projekt emellett egy, a kanadai És nemzetközi egyesületek És civil szervezetek átfogó jegyzÉkÉnek karbantartásáÉrt is felelos.

A project 1975-ben alakult Kanadai Információ Megosztási Szolgáltatás nÉven, mint egy nemzeti információs klÍringintÉzet a városi És vidÉki szegÉnysÉggel kapcsolatos kÉrdÉsekkel foglalkozó, alulról szervezodo aktivisták számára. A nevet 1978-ban Connexions-ra változtatták, hogy jobban kifejezze a project akció-orientált cÉlját arra, hogy összekapcsolja az alulról szervezodo aktivistákat egymással, információkkal, ötletekkel És problÉmákkal. A projekt hatókörÉt kiterjesztettÉk, hogy tartalmazza az oslakosok jogait, harmadik világ fejlodÉsÉt, noi jogok elismerÉsÉt, bÉkÉt, emberi jogokat És egyÉb problÉmákat. A projekt információt terjeszt a Connexions Digest nevu hÍrlevÉl formájában, amely a világ minden tájáról származó rÉsztvevoktol Érkezo dokumentumokat És anyagokat tartalmazza, szakkatalógusi formában rendezve.

Fennállásának elso kÉt ÉvtizedÉben Connexions több mint 4000 kivonatott jelentetett meg nyomtatott formában, összefoglalva dokumentumok, cikkek, riportok És könyvek tartalmát, csak úgy, mint szervezetek profilját És projekteket, ezzel kulcsfontosságú forrásává És hálózati eszközÉvÉ válva a társadalmi igazságszolgáltatás problÉmáiban Érdekelt kanadai aktivisták És kutatók számára.

A ’80-as, ’90-es Években kiadták a Connexions Évkönyvet (The Connexions Annual); egy szÉles körben elterjesztett forráskönyvÉt a szociális És környezeti alternatÍváknak. A Connexions Évkönyv az aktuális problÉmákkal szembeszálló, a társadalmi változásokÉrt küzdo mozgalmakat feltáró cikkeket kombinálta forráslistákkal, terjedelmes jegyzÉkekkel És alulról szervezodo aktivista csoportok profiljaival. A Connexions Évkönyvnek utolsó kiadása 1994-ben jelent meg.

Az 1990-es Évek közepÉn Connexions megjelent az interneten, szisztematikusan bovÍtette könyvtárát új kanadai És nemzetközi forrásokkal, mÍg ezzel párhuzamosan folytatta folyamatosan növekvo, nyomtatott kollekciójának digitalizálási programját. A Connexions Online - [www.connexions.org] – egy ma már több mint 10.000, emberi jogokhoz, szabadságjogokhoz, igazságügyhöz, gazdasági alternatÍvákhoz, demokratizáláshoz, nokkel kapcsolatos problÉmákhoz, meleg-, leszbikus- És biszexuális jogokhoz, oslakosok problÉmáihoz, alternatÍv Életformákhoz És környezeti problÉmákhoz kapcsolódó dokumentumot tartalmazó internetes könyvtár. A legtöbb cikk angol nyelvu, de növekvo számmal találhatók cikkek, menük És cÍmszavak más nyelveken: franciául, spanyolul, nÉmetül, portugálul És lengyelül is.

A Connexions könyvár az egyik legnagyobb - ha nem a legnagyobb - lÉtezo, emberek által indexelt társadalmi változásokkal foglalkozó dokumentumok archÍvuma. Connexions a Kongresszusi Könyvtár És a Dewey-fÉle tÍzes osztályozási rendszer mellett egy – a Sources-zal (kanadai szakÉrtok És szóvivok jegyzÉke) közösen lÉtrehozott És speciálisan tervezett -, több mint 20.000 cÍmszavas, ellenorzött – szótár adatbázist is használ. Connexions 1993 óta dolgozik a Sources-zel, amikor is a Sources kiadója, Barrie Zwicker, mÉdia kritikus És bÉke-aktivista felkÉrte Ulli Diemer-t, a Connexions koordinátorát, hogy vezesse a kanadai szervezetek számára kÉszülo internetes könyvtár lÉtrehozására irányuló közös projektet.

A Connexions weboldalán szintÉn elÉrheto a különálló, több mint 5.000 szervezetet listázó És több mint 20.000 tÉmában indexelo Connexions Szervezetek JegyzÉke.

Connexions gondoskodik a Connexions Naptár karbantartásáról, amely tartalmazza Kanada legátfogóbb társadalmi változásokkal foglalkozó esemÉnyeinek jegyzÉkÉt is.

Connexions átfogó összeállÍtást kÉszÍt Izraelrol És Palesztináról szóló anyagokból, fokÉnt azok számára “akik azt hiszik, hogy egy konfliktus megoldása csak az igazság, egyenlosÉg, az emberi jogok tisztelete, a kölcsönös elismerÉs alapján És a palesztin területek izraeli megszállásának vÉgÉvel lehetsÉges.”

Connexions más tÉmák gyujtemÉnyÉt is gondozza, beleÉrtve válogatott politikai nyilatkozatokat 1649-tol napjainkig.

Connexions ad otthont a libertarianista-szocialista, 1976 És 1980 között a Libertarianista Szocialista KollektÍva által megjelentetett hÍrlevÉl teljes archÍv állományának, A vörös veszÉlynek (The Red Menace); csakúgy, mint a közössÉgi aktivisták által kelet-közÉp Toronto-ban alapÍtott progresszÍv közössÉgi újságnak, a 7 HÍrek (Seven News) rÉszleges archÍv állományának.

Politikai irány

Connexions politikai beállÍtottságát baloldali-többelvusÉg jellemzi, amely tartalmazza a politikai sokszÍnusÉg progresszÍv oldalán a változatos nÉzopontokat. Megfigyelhetok az Írói irányelvek, miszerint „elfogultságunk megmutatkozik abban, hogy milyen munkákat válogatunk be a Connexions-ba, de a válogatási szempontjainkban törekszünk különbözo nÉzopontú, változatos cÉlokat És stratÉgiákat javasoló anyagokat megjelentetni. Igyekszünk olvasóinkat az anyagokból kÉszült semleges összefoglalókkal ellátni, az olvasókra hagyva ezzel a saját vÉlemÉnyalkotást.” Connexions tág eloÍrásokat határoz meg, amelyek a döntÉseit befolyásolják arra vonatkozóan, hogy milyen cikkeket válogat be a Connexions Könyvtárba. Nem tartalmaz leninista, trockista vagy posztmodern nÉzopontból Íródott dokumentumokat. Connexions alapelvei között szerepel az eros elkötelezodÉs a szemÉlyi szabadság, emberi jogok, szólásszabadság, sajtószabadság, szekularizáció És demokratikus alapelvek iránt. Connexions a cenzúra És a szexuális beállÍtottság, etnikai vagy faji hovatartozás alapú diszkrimináció És elnyomás minden fajtájának ellenzojÉnek vallja magát.

Nemzetközi gyakornoki program

Connexions egy társadalmi igazságszolgáltatási gyakornoki programot is muködtet, amely gyakornokokat És önkÉnteseket vonz Kanada egÉsz területÉrol csakúgy, mint más országokból. Gyakornokok vÉgzik az elektronikus archÍvum fejlesztÉsÉt, dokumentumok, kÉpek szkennelÉsÉt, leÍrások Írását És a marketinget. Connexions folyamatosan dolgozik a szótári adatbázis kereso feltÉteleinek francia, spanyol, nÉmet És egyÉb nyelvekre törtÉno lefordÍtásán, s várja további önkÉntesek segÍtsÉgÉt.

ElhelyezkedÉs

A Connexions iroda Kanadában, Torontó külvárosában található.

További olvasmányok És kapcsolódó forrásanyagok
Connexions mÉdia profil
Interjú Ulli Diemerr-rel, a Connexions irányÍtójával
Connexions teológiája

Külso hivatkozások
Connexions Online (szervezeti weboldal)
Connexions Könyvtár
Connexions Naptár
Red Menace archÍvum
Seven News archÍvum
Források


Also available in Arabic.

Also available in Chinese.

Also available in Danish.

Also available in Dutch.

Also available in English.

También disponible en español.

Also available in Farsi.

Also available in German.

Also available in Italian.

Also available in Japanese.

Also available in Korean.

Also available in Latvian.

Also available in Polish.

Also available in Portuguese.

Also available in Swedish.


Contact: Call Connexions at 416-964-5735 or use the contact form.